NORDISK skønhed - sortiment

Er du til milde farver og et nordisk look, så vil du elske vilde planter i din have. Jeg kalder det nordisk skønhed, for det må gerne være smukt at være vildt.  Når du inviterer vilde planter ind i din have, åbner du op for mere biodiversitet, fordi du skaber vigtige fødekilder og værtsplanter for insekter og fugle. En værtsplante er en plante, hvor insekter lægger deres æg på, og som larverne spiser af. Ofte er det ganske få plantearter, et insekt vil lægge sine æg på, og det er stort set altid hjemmehørende planter. En værtsplante kan også være en essentiel fødekilde, fx hvor de vilde bier samler pollen fra. Derfor er de så vigtige, og derfor kan du finde mange værtsplanter i sortimentet. 

Der er ikke en rigtig eller forkert måde at lave en vild have på. Men jeg anbefaler kun at købe hjemmehørende planter, der har dansk oprindelse. Du kan også høste dine egne frø fra lokale grøftekanter, men vær opmærksom på, hvad du plukker, hvis du ikke er trænet i at artsbestemme blomster. Du kan være uheldig at få invasive planter med hjem.  

Gartneriets mini-planter er hærdede og har et stærkt rodnet, så de er klar til at blive plantet ud. Og så er de naturligvis dyrket helt uden syntetiske sprøjtemidler. Nederst på siden finder du mere information om at passe og anlægge et vildt bed. 

Sortimentet er dynamisk og kan tilpasses efter ordrer. Gartneriet har ingen standardpakker. Hvert projekt er forskelligt, og jeg lægger vægt på at sammensætte den rigtige pakke til lige præcis dit projekt. Tag kontakt for rådgivning og priser.

Nedenfor kan du læse om planterne i sortimentet (udvides løbende). 
Du kan også hente vores mest opdaterede artsliste som pdf.

Gartneriet LilleVildeFrø - artsliste 2023.pdf
ALM. BRUNELLE

(Prunella vulgaris)

Flerårig. 5-25 cm. Blomstrer juni-sept. Trives i fugtig havejord i sol-let skygge. Egner sig godt til græsplænen, da den tåler at blive klippet. 

God fødekilde især for bier. 

ALM. GEDERAMS

(Epilobium augustifolium)

Flerårig. 30-150 cm. Blomstrer juli-aug. Trives i fugtig havejord i sol-let skygge. Breder sig med udløbere.

God bi-plante og leverer redemateriale til gederams bladskærebien.

ALM. GYLDENRIS

(Epilobium augustifolium)

Flerårig. 20-80 cm. Blomstrer juli-sept. Trives i tør, næringsfattig jord i sol-let skygge.

Smuk hjemmehørende alternativ til den invasive canadisk gyldenris. Giver masser af nektar og pollen til insekterne.  

ALM. KNOPURT

(Centaurea jacea

Flerårig. 30-60 cm. Blomstrer juli-sept. Trives de fleste steder, men foretrækker tør jord og sol. 

Meget insektvenlig. Frøstande spises af fugle. 


ALM. KÆLLINGETAND

(Lotus corniculatus)

P.t. udgået fra sortiment da jeg arbejder på at opformere den vilde form og undgå varianten foder-kællingetand. 

Flerårig. 20-60 cm. Blomstrer juni-juli. Vokser bedst i næringsfattig jord i fuld sol.

Meget insektvenlig. En af de bedste bi-planter der findes, og værtsplante for flere sommerfugle. 

ALM. MJØDURT

(Filipendula Ulmaria)

Flerårig. 50-150 cm. Blomstrer juni-august. Vokser godt i fugtig-våd havejord, men trives også på tørre steder i sol-let skygge.  Aromatisk.

Rig pollenkilde og værtsplante for den truede engperlemorsommerfugl. 

ALM. RØLLIKE

(Achillea millefolium)

Flerårig. 15-50 cm. Blomstrer juli-sept og ofte længere. Nem og fyldig plante. Vokser i næsten al slags jord, Sol-skygge.

Værtsplante for over 100 forskellige arter af insekter. Frøstande spises af fugle.  

ALM. TORSKEMUND

( Linaria vulgaris )

Flerårig. 20-50 cm. Blomstrer juni-aug. Trives i tør jord i sol.

Populær fødekilde for bier og værtsplante for mange biller, bl.a. torskemundbladbillen.

bALDRIAN 

(Valeriana sp.)

Flerårig. 50-150 cm. 
Blomstrer juni-august. Vokser godt i fugtig-våd havejord, men trives også på tørre steder i sol-let skygge. Aromatisk.

Tiltrækker især sommerfulge og bier. Der skelnes ikke mellem underarter af baldrian pga. hybrider. 

BLÆRESMÆLDE

(Silene vulgaris)

Flerårig. 30-60 cm. Blomstrer juni-aug. Trives i tør jord i sol.

Populær fødekilde for bier og natsværmere.

BLÅHAT

(Knautia arvensis)

Flerårig. 30-80 cm. Blomstrer juni-aug. Trives i tør-fugtig jord i sol.

Tiltrækker et mylder af insekter, da den er rig på nektar. Desuden er den værtsplante for højt specialiserede arter som blåhat-langhornsmøl og blåhatjordbien.

DAG-PRAGTSTJERNE

(Silene dioica)

Flerårig. 30-80 cm. Blomstrer maj-aug. Vokser bedst i fugtig jord i sol-let skygge.

Tiltrækker især bier og sommerfugle.

ENGELSKGRÆS

(Armeria maritima)

Flerårig. 15-20 cm. Blomstrer maj-aug. Hårdfør og tørketolerant. Trives i tør jord i sol. 

Besøges især af bier og sommerfugle. Værtsplante for den truede engblåfugl. 

ENGKARSE

(Cardamine pratensis)

Flerårig. 20-40 cm. Blomstrer maj-juni. Trives i fugtig, næringsrig jord i sol-let skygge. 

Vigtig værtsplante for aurora og grønåret kålsommerfugl.

FØLFOD

(Tussilago farfara)

Flerårig. 5-20 cm. Blomstrer marts-maj. Vokser bedst i fugtig, gerne leret jord. Spreder sig med jordstængler.

Vigtig forårs-fødekilde for bier og sommerfugle bl.a. citronsommerfuglen.

GUL FLADBÆLG

(Lathyrus pratensis)

Flerårig. 30-90 cm. Blomstrer juni-juli. Krybende og klatrende. Kan dominere, så plant evt. selvstændigt. Vokser bedst i fugtig næringsrig jord i sol-let skygge.

God bi-plante og værtsplante for sommerfuglen isblåfugl.

GUL SNERRE

(Galium verum)

Flerårig. 10-40 cm. Blomstrer juli-aug. Vokser bedst i mager jord i fuld sol.

Værtsplante for mange aftenflyvende sommerfugle (sværmere).

HULKRAVET KODRIVER

(Primula veris)

Flerårig. 10-30 cm. Blomstrer april-maj. Vokser godt i fugtig havejord i sol-let skygge.

Vigtig fødekilde i foråret og tiltrækker især humlebier og enlige bier. 

HVID OKSEØJE

(Leucanthemum vulgare)

Flerårig. 20-70 cm. Blomstrer juni-juli. Vokser godt i alm. veldrænet havejord, sol-let skygge.

Tiltrækker mange insekter, heriblandt små biller, fluer, sommerfugle og bier. Frøstande spises af fugle.

kVALKVED

(Viburnum opulus)

Flerårig busk. Op til 3 m. Blomstrer juni og får rødt løv og røde bær. Trives i fugtig havejord i sol-let skygge. Giftige bær. 

De hvide blomster tiltrækker honningsøgende insekter og bærrene fungerer som vinterføde for fugle. 

LIDEN KLOKKE

(Campanula rotundifolia)

Flerårig. 10-50 cm. Blomstrer juli-sept. Vokser bedst i tør jord i sol.

Fødekilde for mange insekter og værtsplante for seks arter af vilde bier, bla. klokkehumle og rødhalet høstbi.

LØGKARSE

(Alliaria petiolata )

To-årig. 40-100 cm. Blomstrer maj-juni. Vokser bedst i fugtig, næringsrig jord i let skygge.

Fødekilde for mange insekter og værtsplante for flere sommerfugle, bl.a. aurora.


MUSEVIKKE

(Vicia cracca)

Flerårig. 25-100 cm. Krybende og klatrende. Kan dominere, så plant evt. selvstændigt. Blomstrer juni-aug. Vokser i de fleste jordtyper, helst i fuld sol. 

Populær fødekilde for bier og værtsplante for sommerfuglen isblåfugl.


REJNFAN

( Tanacetum vulgare)

Flerårig. 40-100 cm. Blomstrer juli-sept med gule karakteristiske knapper. Vokser bedst i tør jord i sol.

Fødekilde for mange forskellige bier og sommerfugle. Unik værtsplante for flere blomstertæger. Krydret aromatisk.

RUNDBÆLG

(Anthyllis vulneraria)

To- til flerårig. 10-40 cm. Blomstrer juni-juli. Vokser bedst i veldrænet jord i fuld sol.

Bi- og sommerfugleplante. Værtsplante for alm. blåfugl.

ULDBLADET KONGELYS

(Verbascum densiflorum)

To-årig. 100-150 cm. Blomstrer juli-sept. Vokser bedst i tør jord og fuld sol.

Særlig nyttplante for uldbier, der samler hår fra planten til at bygge reder med.  

VILD GULEROD

(Daucus carota)

To-årig. 30-80 cm. Blomstrer juli-sept. Vokser bedst i tør jord og fuld sol.

Insektvenlig plante, særligt for bier, svirrefluer og biller. De særlig smukke frøstande er føde for fuglene.  

VILD KØRVEL

(Anthriscus sylvestris)

To-årig. Op til 150 cm. Blomstrer maj-juni. Vokser godt i alm. havejord. Sol-halvsol.

Fødekilde for mange insekter, bl.a. bier, svirrefugle og sommerfugle. Frøstande spises af fugle.


fLERE PLANTER PÅ VEJ...

ANLÆGGELSE OG PASNING

De fleste haveejere har en ganske rig havejord med en overvægt af græsplæne. Ønsker du at lave et bed for vilde planter, skal de have lidt starthjælp. 

Vi anbefaler at fjerne toplaget af græs, og evt blande den eksisterende jord med lidt sand eller grus. Du kan plante mellem eksisterende stauder eller gå hele vejen og lave et bed fuld af vilde blomster.  Fjern løbende uønskede

planter. Vi anbefaler: 

6-9 plugs/m2 for løs beplanting, fx i kombination med frø

12-18 plugs/m2 for tæt beplanting, der begrænser uønsket vækst. 

For større arealer kan det lette arbejdet at benytte planterør, se fx her. Til vores plugs anbefaler vi en rør-diameter på min 5 cm. 

Du kan lade planterne stå vinteren over og nyde de smukke frøskærme. Mange frøstande er desuden fødekilde for fuglene i vintermånederne. Du kan også klippe planterne ned i efteråret, når de har belønnet dit bed med nye frø.   
Ønsker du blot at tilføje lidt vildskab i din græsplæne, kan du gå efter arter, som trives i den almindelige græsplæne, hvis den ikke slås for tit.  Kig under vores sortiment. 

Vores planter kan udplantes hele året, så længe jorden ikke er oversvømmet, indtørret eller frossen, ideelt fra marts-maj og september-november. Planterne skal ikke gødes, og når de først er etableret kræver de sjældent vand. De kan tage et år, før de blomstrer.