DET STARTER MED ET FRØ

Frøets ophav:
Alle planterne stammer fra danske frø. De er enten indkøbt fra danske kilder eller indsamlet med tilladelse på privatejede arealer og opformeret. Jeg bruger danske frø for at støtte op om den diversitet, der findes i den danske natur. Det betyder også, at produkterne kan variere en del i størrelse eller udtryk, da frøene ikke er fremavlet i flere generationer. Det er naturens måde at være klar til at tilpasse sig forandringer i klimaet eller miljøet. 

DET NATURLIGE UDTRYK

Fokus på at minimere forædling:

Der er en stigende fokus på risikoen ved forædling hos frø- og planteproducenter henimod unaturligt store varianter af vilde planter. Gartneriet arbejder aktivt for at minimere og så vidt muligt undgå sådan forædling. Dette gøres ved:
  • Løbende tilførsel af nye frø til bedene, der høstes fra.
  • Begrænset antal opformeringsprocesser.
  • Bevidst høst fra hele bedet i hele sæsonen.
  • Prioritet af egne indsamlede frø over indkøbte. Gartneriet arbejder på at udfase indkøbte frøpuljer over tid.

PLANTERNE

Jeg producerer udelukkende planter, der er hjemmehørende ifølge den danske rødliste. Det vil sige, at de er naturligt indvandret til landet siden sidste istid. I Danmark findes der ca 1.000 hjemmehørende planter, så der er nok at vælge imellem! Ved at fokusere på de hjemmehørende arter, kan du tiltrække flest mulige insekter til din have, da de netop er tilpasset planterne. Hjemmehørende arter er også klima-robuste og kræver ingen gødning. Hos mig behøver du ikke lede rundt efter de vilde blomster. Jeg har kun disse på menuen! Når de er klar til salg, er de ca 8 cm høje med et veludviklet rodnet, der giver dem de bedste startbetingelser i din have. Kontakt for information om salg og sortiment. 

PRODUKTIONEN

Alle mine planter er dyrket uden syntetiske sprøjtemidler, så du trygt kan plante dem i din have til glæde for dig og dyrelivet. Jeg benytter biologisk kontrol (fx nematoder) imod skadedyr i produktionen, udtræk af naturlige plantestoffer (fx fra kamille) til at begrænse svampe eller produkter godkendt til økologisk jordbrug. Jeg har taget et bevidst valg om at bruge jord fri for spagnum (tørv). Spagnum stammer fra højmoser, som er et naturtype under pres, og udvinding af spagnum er skadeligt for områderne. Jeg ønsker også at bidrage til mindre brug af plastik i gartneri-industrien, og derfor sælges vores blomster enten i bionedbrydelige potter, som du kan plante direkte i jorden, eller i genanvendelige såbakker af god kvalitet. 

Planterne er tiltænkt haver og private arealer. Man bør aldrig smide frø eller plante blomster i naturen. Heller ikke vilde blomster, da det kan ændre på den lokale dynamik. 

Websalg til private foregår via vores forhandlere. Du kan også møde mig og købe blomster på plantemesser i løbet af året. Følg med i kalenderen her.