SERVICES

Her kan du læse om mulighed for enggrossalg, privatsalg, foredrag og samarbejdsmuligheder vdr naturgenopretning. 

ENGROSSALG

Jeg tilbyder engrossalg af planteplugs, dyrket uden syntetiske sprøjtegifte, spagnumfri og fra danske frø. Jeg arbejder udelukkende med arter, der er hjemmehørende ifølge rødlisten og herefter udvalgt på baggrund af deres egenskaber som prydplanter og/eller værtsplanter. De leveres planteklar med et rodnet på 4x4x8 cm. 

Jeg anbefaler:

6-9 plugs/m2 for løs beplanting, fx i kombination med frø
12-18 plugs/m2 for tæt beplanting, der begrænser uønsket vækst. 

Jeg tilbyder altid gratis rådgivning i forhold til valg af planter i forbindelse med en ordre. 

Planteplugs egner sig særlig godt til:

  • Arealer der kræver et mere roligt eller ordnet udtryk
  • Demonstrations- og formidlingsarealer
  • Arealer hvor man ønsker en hurtig tilgroning og blomstring.
  • Ved ønske om unik sammensætning af arter
  • Som supplement til frøblandinger på store arealer

PRIVATSALG

Er du privatkunde og interesseret i et større parti planteplugs (min 96 styk), så kontakt mig direkte for mere information. Ønsker du at købe mindre mængder henvises der til salgssteder og markedsdage. Følg med i kalenderen her. 

FOREDRAG OG FREMVISNING

Biodiversitet, værtsplanter og hjemmehørende arter. Der er mange begreber, som kan være svære at forstå, og det kan være udfordrende som haveejer at vide, hvordan man bedst selv kan understøtte den lokale biodiversitet. Jeg er uddannet i naturformidling og tilbyder foredrag hos jer indenfor disse emner, efterfulgt af fremvisning og salg af hjemmehørende stauder i potter. Kontakt mig for mere information

NATUR-GENOPRETNING

Gartneriet er specialiseret i hjemmehørende arter og har en fleksibel produktion, der kan indrettes efter enkelte kunders behov. Jeg tilbyder samarbejde om naturgenopretningsprojekter, fx arealer med ringe naturværdi, tidligere landbrugsjorde mm, hvor det er et ønske om hurtigt at forbedre biodiversiteten. Ofte sættes der krav i naturgenopretning om, at benytte en helt lokal frøbank for at bevare den genetiske diversitet i området. I sådanne projekter har jeg både ekspertisen til at deltage i frøindsamlingen og stå for opformeringen. Tag kontakt for rådgivning.