NORDISK sKØNHED

Er du til milde farver og et nordisk look, så vil du elske vilde planter i din have. Jeg kalder det nordisk skønhed, for det må gerne være smukt at være vildt.  Når du inviterer vilde planter ind i din have, skaber du fødekilder og værtsplanter for insekter og fugle. En værtsplante er en plante, hvor insekter lægger deres æg på, og som larverne spiser af. Ofte er det ganske få plantearter, et insekt vil lægge sine æg på, og det er stort set altid hjemmehørende planter. En værtsplante kan også være en essentiel fødekilde, fx hvor de vilde bier samler pollen fra. Derfor er de så vigtige, og derfor kan du finde mange værtsplanter i sortimentet. 

Vild bynatur har først og fremmest til formål at bringe naturen tættere på borgere og gøre os nysgerrige og interesserede i biodiversiteten omkring os. Det er derfor vigtigt, at hjemmehørende beplantninger bliver succesfulde i forhold til dine forventninger og oplevelser. Korrekt rådgivning inden beplantning er en vigtig parameter for dette. 

Der er ikke en rigtig eller forkert måde at lave en vild have på. Men jeg anbefaler udelukkende at bruge uforædlede, hjemmehørende planter, fortrinsvis med dansk oprindelse. Du kan høste dine egne frø fra lokale grøftekanter, men vær opmærksom på, hvad du plukker, hvis du ikke er trænet i at artsbestemme blomster. Du kan være uheldig at få invasive planter med hjem.  

ANLÆGGELSE OG PASNING

De fleste haveejere har en ganske rig havejord med en overvægt af græsplæne. Ønsker du at lave et bed for vilde planter, skal de have lidt starthjælp. 

Jeg anbefaler at fjerne toplaget af græs, og evt blande den eksisterende jord med lidt sand eller grus. Der findes hjemmehørende planter til stort set alle jordtyper, sandet, muldet og leret. Der findes planter der egner sig til et tørt stenbed og planter til regnvandsbedet. I sortimentet kan du læse, hvor hver plante trives. 

Du kan plante mellem eksisterende stauder eller gå hele vejen og lave et bed fuld af vilde blomster.  Fjern evt. løbende uønskede planter. Anbefalet plantetæthed: 
6-9 plugs/m2 for løs beplanting, fx i kombination med frø
12-18 plugs/m2 for tæt beplanting, der begrænser uønsket vækst. 

Du kan lade planterne stå vinteren over og nyde de smukke frøskærme. Mange frøstande er desuden fødekilde for fuglene i vintermånederne. Klip dem ned i det tidlige forår eller i efteråret, når de har belønnet dit bed med nye frø. Sørg altid for at fjerne afklip for at holde næringsniveauet nede.    
Ønsker du blot at tilføje lidt vildskab i din græsplæne, kan du gå efter arter, som trives i den almindelige græsplæne, hvis den ikke slås for tit.  Kig under sortiment

Planteplugs fra Lille Vilde Frø kan udplantes hele året, så længe jorden ikke er oversvømmet, indtørret eller frossen, ideelt fra marts-maj og september-november. Planterne skal ikke gødes, og når de først er etableret kræver de sjældent vand. De kan tage et år, før de blomstrer.