SORTIMENT

Gartneriets mini-planter er hærdede og har et stærkt rodnet på ca. 4x4x8 cm, så de er klar til at blive plantet ud. Den grønne del af planten kan variere betydeligt i højde fra art til art. Gartneriet har en minimumsordre på 96 planteplugs (en bakke fuld). Du kan frit sammensætte din bakke. Alt er dyrket helt uden syntetiske sprøjtemidler, spagnum og kunstgødning. HER finder du mere information om at passe og anlægge et vildt bed. 

Sortimentet er dynamisk og kan tilpasses efter ordrer. Gartneriet har ingen standardpakker. Hvert projekt er forskelligt, og jeg lægger vægt på at sammensætte den rigtige pakke til lige præcis dit projekt. Tag kontakt for rådgivning og priser. 

Nedenfor kan du læse om planterne i sortimentet (udvides løbende). 
Du kan også hente vores mest opdaterede artsliste som pdf.

ALM. BRUNELLE

(Prunella vulgaris)

Flerårig. 5-25 cm. Blomstrer juni-sept. Trives i fugtig havejord i sol-let skygge. Egner sig godt til græsplænen, da den tåler at blive klippet. 

God fødekilde især for bier. 

ALM. GEDEBLAD / Vild KAPRIFOLIE

(Lonicera periclymenum) 

Flerårig lian. 1-8 m. Blomstrer juli-aug. Trives i havejord i let skygge.

Værtsplante for sommerfuglen hvid admiral som er udbredt i Østdanmark.

ALM. GEDERAMS

(Epilobium augustifolium)

Flerårig. 30-150 cm. Blomstrer juli-aug. Trives i fugtig havejord i sol-let skygge. Breder sig med udløbere.

God bi-plante og leverer redemateriale til gederams bladskærebien.

ALM. GYLDENRIS

(Epilobium augustifolium)

Flerårig. 20-80 cm. Blomstrer juli-sept. Trives i tør, næringsfattig jord i sol-let skygge.

Smuk hjemmehørende alternativ til den invasive canadisk gyldenris. Giver masser af nektar og pollen til insekterne.  

ALM. KNOPURT

(Centaurea jacea

Flerårig. 30-60 cm. Blomstrer juli-sept. Trives de fleste steder, men foretrækker tør jord og sol. 

Meget insektvenlig. Frøstande spises af fugle. 


ALM. kONGEPEN

(Hypochaeris radicata)

Flerårig. 20-40 cm. Blomstrer juni-aug. Trives i alsidig jord, også leret, i sol-let skygge. Egner sig godt til græsplænen, da den kan klare sig i næringsrig konkurrence med græs, sålænge der slås årligt.

Ligesom alle vores kurvblomster, er den en populær insektplante.

ALM. MJØDURT

(Filipendula Ulmaria)

Flerårig. 50-150 cm. Blomstrer juni-august. Vokser godt i fugtig-våd havejord, men trives også på tørre steder i sol-let skygge.  Aromatisk.

Rig pollenkilde og værtsplante for den truede engperlemorsommerfugl. 

ALM. RØLLIKE

(Achillea millefolium)

Flerårig. 15-50 cm. Blomstrer juli-sept og ofte længere. Oftest hvide blomster, sjældent rosa. Nem og fyldig plante. Vokser i næsten al slags jord, Sol-skygge.

Værtsplante for over 100 forskellige arter af insekter. Frøstande spises af fugle.  

ALM. SANKTHANSURT

(Hylotelephium telephium ssp. maximum)

Flerårig. 20-50 cm. Blomstrer aug-sept. Vokser i tør, evt. stenet jord i sol. Meget hårdfør og tørketolerant.

Tiltrækker mange sommerfugle, bier, blomsterbiller og svirrefluer

ALM. TORSKEMUND

( Linaria vulgaris )

Flerårig. 20-50 cm. Blomstrer juni-aug. Trives i tør jord i sol.

Populær fødekilde for bier og værtsplante for mange biller, bl.a. torskemundbladbillen.

bALDRIAN 

(Valeriana sp.)

Flerårig. 50-150 cm. 
Blomstrer juni-august. Vokser godt i fugtig-våd havejord, men trives også på tørre steder i sol-let skygge. Aromatisk.

Tiltrækker især sommerfulge og bier. Der skelnes ikke mellem underarter af baldrian pga. hybrider. 

bIDENDE RANUNKEL

(Ranunculus acris)

Flerårig. 20-60 cm.
Blomstrer maj-juli. Trives i fugtig jord i sol-let skygge. Mere opret og langt mindre dominerende end lav ranunkel, der ofte gror i græsplæner.

Besøges af mere end 35 forskellige bi-arter, og er essentiel føde for ranunkelsaksebien. 

bIDENDE STENURT

(Sedum acre)

Flerårig. 3-12 cm.
Blomstrer juni-juli. Krybende og tuedannende. Hårdfør og tørketolerant. Trives i tør, evt. sandet eller stenet jord i fuld sol.

Tiltrækker bier, bl.a. den sjældne tornbi, sommerfugle og svirrefluer

bLODRØD STORKENÆB

(Geranium sanguineum)

Flerårig. 15-50 cm. Blomstrer juni-juli. Bunddækkende. Trives i tør, gerne kalkrig jord i sol-let skygge.

Rig på pollen og nektar og værtsplante for den sjældne dagsommerfugl sortbrun blåfugl, der idag kun findes i Nordjylland.

BLODSTILLENDE BIBERNELLE

(Sanguisorba minor ssp. minor)

Flerårig. 20-60 cm. Blomstrer juni-juli. Trives i tør, gerne kalkrig jord i sol. En spændende, ikke så almindelig plante, hvis nordlige udbredelsesgrænse, går gennem Danmark. Frøstande spises af fugle.

BLÆRESMÆLDE

(Silene vulgaris)

Flerårig. 30-60 cm. Blomstrer juni-aug. Trives i tør jord i sol. Meget yndig urt, især når der står mange sammen. 

Populær fødekilde for bier og natsværmere.

BLÅHAT

(Knautia arvensis)

Flerårig. 30-80 cm. Blomstrer juni-aug. Trives i tør-fugtig jord i sol.

Tiltrækker et mylder af insekter, da den er rig på nektar. Desuden er den værtsplante for højt specialiserede arter som blåhat-langhornsmøl og blåhatjordbien.

BLÅMUNKE

(Jasione montana)

To-årig. 10-35 cm.

Blomstrer juni-aug. Trives i tør, gerne sandet jord i sol.

Smuk urt, der naturligt vokser side om side med bl.a. engelskgræs og gul snerre. Tiltrækker mange insekter og er essentiel fødekilde for den sjældne blåmunkeglansbi.

BUGTET KLØVER

(Trifolium medium)

Flerårig. 10-30 cm. Blomstrer juni-aug. Vokser i det meste slags jord i sol-let skygge. Breder sig med underjordiske udløbere.

Populær hos flere bier og sommerfugle. Værtsplante for femplettet køllesværmer og engblåfugl.

DAG-PRAGTSTJERNE

(Silene dioica)

Flerårig. 30-80 cm. Blomstrer maj-aug. Vokser bedst i fugtig jord i sol-let skygge.

Tiltrækker især bier og sommerfugle.

DJÆVELSBID

(Succisa pratensis)

Flerårig. 25-60 cm. Blomstrer aug-sept. Trives i fugtig-våd jord i sol-let skygge.

Besøges af mange bier og sommerfugle. Værtsplante for hedepletvinge, og essentiel fødekilde for orange jordbi.

DUE-SKABIOSE

(Scabiosa columbaria)

Flerårig. 20-60 cm. Blomstrer juli-sept. Trives i tør, gerne kalkrig jord i sol. Hører naturligt hjemme primært på Sjælland og Lolland-Falster. 

Besøges af mange bier og er en favoritplante for sommerfugle. 

DUNET VEJBRED

(Plantago media)

Flerårig. 15-40 cm. Blomstrer maj-juli. Trives i tør-fugtig gerne kalkrig jord i sol. Kan fint indgå i græsplænen. 

Vellugtende blomster, der tiltrækker pollensamlende insekter .

ENGELSKGRÆS

(Armeria maritima)

Flerårig. 15-20 cm. Blomstrer maj-aug. Hårdfør og tørketolerant. Trives i tør jord i sol. 

Besøges især af bier og sommerfugle. Værtsplante for den truede engblåfugl. 

ENGKARSE

(Cardamine pratensis)

Flerårig. 20-40 cm. Blomstrer maj-juni. Trives i fugtig, næringsrig jord i sol-let skygge. 

Vigtig værtsplante for aurora og grønåret kålsommerfugl.

FØLFOD

(Tussilago farfara)

Flerårig. 5-20 cm. Blomstrer marts-maj. Vokser bedst i fugtig, gerne leret jord. Spreder sig med jordstængler.

Vigtig forårs-fødekilde for bier og sommerfugle bl.a. citronsommerfuglen.

GUL FLADBÆLG

(Lathyrus pratensis)

Flerårig. 30-90 cm. Blomstrer juni-juli. Krybende og klatrende. Kan dominere, så plant evt. selvstændigt. Vokser bedst i fugtig næringsrig jord i sol-let skygge.

God bi-plante og værtsplante for sommerfuglen isblåfugl.

GUL SNERRE

(Galium verum)

Flerårig. 10-40 cm. Blomstrer juli-aug. Vokser bedst i mager jord i fuld sol.

Værtsplante for mange aftenflyvende sommerfugle (sværmere).

HJERTEGRÆS

(Briza media)

Flerårig. 20-50 cm. Blomstrer juni-juli. Vokser i tør-fugtig jord i sol. Meget smuk løst tueformet græs. 

Græsser bidrager til levesteder for bl.a. græshopper, edderkopper og græsrandøjens larver. 

HJORTETRØST

(Eupatorium cannabinum)

Flerårig. 50-150 cm. Blomstrer juli-sept. Vokser i fugtig-våd jord i sol-skygge.

En af de mest velbesøgte planter og værtsplante for bl.a. hjortetrøstvikler og hjortetrøst halvmøl.

HULKRAVET KODRIVER

(Primula veris)

Flerårig. 10-30 cm. Blomstrer april-maj. Vokser godt i fugtig havejord i sol-let skygge.

Vigtig fødekilde i foråret og tiltrækker især humlebier og enlige bier. 

HVID OKSEØJE

(Leucanthemum vulgare)

Flerårig. 20-70 cm. Blomstrer juni-juli. Vokser godt i alm. veldrænet havejord, sol-let skygge.

Tiltrækker mange insekter, heriblandt små biller, fluer, sommerfugle og bier. Frøstande spises af fugle.

HÅRET HØGEURT

(Pilosella officinarum)

Flerårig. 5-20 cm.  Blomstrer maj-juli. Trives i tør/sandet jord eller plæne i sol. Meget hårdfør og tørketolerant. 

Tiltrækker mange insekter. Værtsplante for både stor og lille strithårsbi, sandsilkebi, kurvmurerbi og pragtbuskebi.

kATTEHALE

(Lythrum salicaria) 

Flerårig. 40-120 cm. Blomstrer juli-aug. Trives i fugtig-våd i sol-let skygge. 

Tiltrækker mange svirrefluer, bier, sommerfugle og er værtsplante for  skovblåfuglen.

kNOLDET BRUNROD

(Scrophularia nodosa) 

Flerårig. 30-100 cm. Blomstrer juni-juli. Trives i fugtig muldjord i let skygge.

Ideel til skovhaven og værtsplante for bl.a. brunrodsnudebillen og den sjældne, smukke larve af brunrods-hætteuglen.

kNOLDET MJØDURT

(Filipendula vulgaris)

Flerårig. 30-50 cm. Blomstrer maj-juli. Trives i tør, evt sandet, gerne kalkrig jord i sol. Svagt aromatisk.

Rig på pollen og populær hos svirrefluer og bier. Værtsplante for den truede fransk bredpande.

kVALKVED

(Viburnum opulus)

Flerårig busk. Op til 3 m. Blomstrer juni og får rødt løv og røde bær. Trives i fugtig havejord i sol-let skygge. Giftige bær. 

De hvide blomster tiltrækker honningsøgende insekter og bærrene fungerer som vinterføde for fugle. 

LANCET-VEJBRED

(Plantago Lanceolata)

Flerårig. 10-45 cm. Blomstrer maj-aug. Trives i tør-fugtig jord i sol, ideel til græsplænen. 

Rig på pollen. Besøges af mange insekter, bl.a. svirrefluer og bier. Værtsplante for flere sommerfuglelarver bl.a. okkergul pletvinge. 

LIDEN KLOKKE

(Campanula rotundifolia)

Flerårig. 10-50 cm. Blomstrer juli-sept. Vokser bedst i tør jord i sol.

Fødekilde for mange insekter og værtsplante for seks arter af vilde bier, bla. klokkehumle og rødhalet høstbi.

LYSESIV

(Juncus effusus)

Flerårig. 30-100 cm. Blomstrer juni-aug. Vokser i fugtig-våd jord i sol. 

Lyse-siv bør ikke udplantes nær følsomme engområder, men er oplagt til en havedam eller lign. De vintergrønne tuer danner bl.a. levesteder for edderkopper. 

LØGKARSE

(Alliaria petiolata)

To-årig. 40-100 cm. Blomstrer maj-juni. Vokser bedst i fugtig, næringsrig jord i let skygge.

Fødekilde for mange insekter og værtsplante for flere sommerfugle, bl.a. aurora.

MERIAN

(Origanum vulgare)

Flerårig. 20-70 cm. Blomstrer juli-sept. Vokser bedst i tør, gerne kalkrig jord i sol-let skygge.

Nektarrig og vildt populær hos insekterne. Værtsplante for sortplettet blåfugl, som næsten er forsvundet fra Danmark. 

MUSEVIKKE

(Vicia cracca)

Flerårig. 25-100 cm. Krybende og klatrende. Kan dominere, så plant evt. selvstændigt. Blomstrer juni-aug. Vokser i de fleste jordtyper, helst i fuld sol. 

Populær fødekilde for bier og værtsplante for sommerfuglen isblåfugl.

NIKKENDE LIMURT

(Silene nutans)

Flerårig. 25-50 cm. Blomstrer juni-juli. Tør gerne kalkrig jord i sol. Springer ud om aftenen og er velduftende. 

Tiltrækker især aftenflyvende insekter. Værtsplante for den truede chokoladebrun nellikeugle.

PRIKBLADET PERIKON

(Hypericum perforatum)

Flerårig. 30-70 cm. Blomstrer juli-sept. Trives på tør og sandet jord i sol. Spreder sig med underjordiske udlæbere. 

Besøges af både humlebier og enlige bier.

REJNFAN

(Tanacetum vulgare)

Flerårig. 40-100 cm. Blomstrer juli-sept med gule karakteristiske knapper. Vokser bedst i tør jord i sol. Aromatisk.

Fødekilde for mange bier og sommerfugle. Unik værtsplante for flere blomstertæger. 

RUNDBÆLG

(Anthyllis vulneraria)

To- til flerårig. 10-40 cm. Blomstrer juni-juli. Vokser bedst i veldrænet jord i fuld sol.

Bi- og sommerfugleplante. Værtsplante for alm. blåfugl.

RØDKNÆ

(Rumex acetosella)

Flerårig. 10-40 cm. Blomstrer juni-aug. Vokser bedst i tør jord i sol. Meget tørketolerant. Spreder sig med rodskud.

Værtsplante for alle ildfuglene, og står smukt med andre lave urter tilpasset tør jord. 

SAND-HJÆLME

(Ammophila arenaria)

Flerårig. 60-120 cm. Blomstrer juli-aug. Trives på tør og sandet jord i sol. Meget hårdfør og kraftig. Spreder sig med underjordiske udløbere.

Ideel til at holde på kysteksponeret jord. 

SKOVGALTETAND

(Stachys sylvatica)

Flerårig. 30-100 cm. Blomstrer juni-aug. Trives i fugtig jord i let skygge. Ideel til skovhaven  Spreder sig med underjordiske udløbere. 

Bl.a. fødekilde til de bier der er specifikt tilpasset læbeblomstfamilien. 

SMALBLADET KLOKKE

(Campanula persicifolia)

Flerårig. 40-80 cm. Blomstrer juni-juli. Vokser i tør-fugtig jord i sol-let skygge, og er ikke krævende.  

Rig på nektar og en populær bi-plante.

SMALBLADET TIMIAN

(Thymus serpyllum)

Flerårig. 3-10 cm. Blomstrer juni-aug, og ofte længere. Vokser i tør jord i fuld sol. Tæppedannende. Kan også plantes i revner mellem trædesten. 

Rig på nektar og en magnet for både sommerfugle, bier og svirrefluer.

STIVHÅRET BORST

(Leontodon hispidus)

Flerårig. 10-30 cm. Blomstrer juni-aug. Trives på tør-fugtig kalk- og næringsrig jord. Forekommer kun spredt i Danmark. 

Ligesom alle vores kurvblomster, er den en populær insektplante og et spændende alternativ til mælkebøtten. 

STOR KNOPURT

(Centaurea scabiosa)

Flerårig. 30-100 cm. Blomstrer juli-sept. Trives på tør gerne sandet jord. 

Besøges af sommerfugle og mange andre insekter heriblandt tandet jordbi og stor bladskærerbi.  Frøstande spises af fugle. 

TJÆRENELLIKE

(Viscaria vulgaris)

Flerårig. 15-50 cm. Blomstrer maj-juli. Trives på tør jord i sol.

Nektarrig og spændende plante, der har klæbrige stængler til at beskytte sig mod nektartyveri fra ikke-flyvende insekter. 

TRÆVLEKRONE

(Lychnis flos-cuculi)

Flerårig. 20-70 cm. Blomstrer juni-juli. Trives i fugtig-våd jord i sol.

Nektarrig og bestøves af langsnablede sommerfugle. 

TUSINDFRYD

(Bellis perennis)

Flerårig. 5-15 cm. Blomstrer marts-nov, ofte længere. Trives bedst i fugtig næringsrig jord i sol, gerne græsplæne. 

God insektplante, særligt i det tidlige forår, og desuden værtsplante for enkelte natsommerfugle. 

ULDBLADET KONGELYS

(Verbascum densiflorum)

To-årig. 100-150 cm. Blomstrer juli-sept. Vokser bedst i tør jord og fuld sol.

Særlig nyttplante for uldbier, der samler hår fra planten til at bygge reder med.  

VELLUGTENDE GULAKS

(Anthoxanthum odoratum )

Flerårig. 10-40 cm. Blomstrer maj-juni. Vokser i tør-fugtig jord i sol. Tueformet.  Indeholder kumarin, der giver græsset og især høet en dejlig duft

Græsser bidrager til levesteder for bl.a. græshopper, edderkopper og græsrandøjens larver.

VILD GULEROD

(Daucus carota)

To-årig. 30-80 cm. Blomstrer juli-sept. Vokser bedst i tør jord og fuld sol.

Insektvenlig plante, særligt for bier, svirrefluer og biller. De særlig smukke frøstande er føde for fuglene.  

VILD KØRVEL

(Anthriscus sylvestris)

To-årig. Op til 150 cm. Blomstrer maj-juni. Vokser godt i alm. havejord. Sol-halvsol.

Fødekilde for mange insekter, bl.a. bier, svirrefugle og sommerfugle. Frøstande spises af fugle.

fLERE PLANTER PÅ VEJ...


ANLÆGGELSE OG PASNING

De fleste haveejere har en ganske rig havejord med en overvægt af græsplæne. Ønsker du at lave et bed for vilde planter, skal de have lidt starthjælp. 

Vi anbefaler at fjerne toplaget af græs, og evt blande den eksisterende jord med lidt sand eller grus. Du kan plante mellem eksisterende stauder eller gå hele vejen og lave et bed fuld af vilde blomster.  Fjern løbende uønskede

planter. Vi anbefaler: 

6-9 plugs/m2 for løs beplanting, fx i kombination med frø

12-18 plugs/m2 for tæt beplanting, der begrænser uønsket vækst. 

For større arealer kan det lette arbejdet at benytte planterør, se fx her. Til vores plugs anbefaler vi en rør-diameter på min 5 cm. 

Du kan lade planterne stå vinteren over og nyde de smukke frøskærme. Mange frøstande er desuden fødekilde for fuglene i vintermånederne. Klip dem ned i det tidlige forår eller i efteråret, når de har belønnet dit bed med nye frø. Sørg altid for at fjerne afklip for at holde næringsniveauet nede.    
Ønsker du blot at tilføje lidt vildskab i din græsplæne, kan du gå efter arter, som trives i den almindelige græsplæne, hvis den ikke slås for tit.  Kig under vores sortiment. 

Vores planter kan udplantes hele året, så længe jorden ikke er oversvømmet, indtørret eller frossen, ideelt fra marts-maj og september-november. Planterne skal ikke gødes, og når de først er etableret kræver de sjældent vand. De kan tage et år, før de blomstrer.